บริษัท อีสเทิร์น กรุ๊ป จำกัด
 
หนักแรก สิ้นค้า บริการ ผลงานที่ผ่านมา สมาชิก ติดต่อเรา
 
พระราชบัญญัติ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ลอกและเครน

 
 พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (pdf)
 พรบ. ควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 (pdf)
 พรบ. ควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 (pdf)
 พรบ. ควบคุมอาคาร ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550 (pdf)
 พรบ. ควบคุมอาคาร ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 (pdf)
พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535
 พรบ สถานพยาบาล ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2541 (pdf)
พรบ สถานพยาบาล ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 (pdf)
พรบ สถานพยาบาล ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 (pdf)  

ระบบดับเพลิง

 

ประตูอัตโนมัติ

พรบ สถานพยาบาล ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559 (pdf)

กฎกระทรวง

 
  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 (pdf)
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2526 (pdf)
ฉบับที่ 25 พ.ศ. 2559 (pdf)
ฉบับที่ 55 พ.ศ. 2543 (pdf)

ประกาศข้อกำหนดการป้องกันอัคคีภัย

เล่มที่ 2 ประตูทนไฟและชุดแผ่นปรับลมสำหรับ
       ช่องเปิด
(pdf)

เล่มที่ 3 การอุดปิดช่องเปิดอาคารเพื่่อป้องกัน
       ไฟลาม
(pdf)

 

ระบบล่อฟ้า

 

ฝึกอบรม

เล่มที่ 4 ระบบหัวกระจายจ้ำดับเพลิง (pdf)
เล่มที่ 5 การควบคุมวัสดุอาคาร (pdf)

เล่มที่ 6 ระบบอัดอากาศเพื่อควบคุมควันไฟ (pdf)

เล่มที่ 7 สูนย์สั่งการดับเพลิงในอาคาร (pdf)

 
มาตรฐาน
การออกแบบเส้นทางหนีไฟ (pdf)
งานเดินสายไฟฟ้าทั่วไป (pdf)

งานติดตั้งไฟฟ้าทั่วไป (pdf)

ว่าด้วยวัสดุและผลิตภัณฑ์ต้านอัคคีภัย
       ชุดที่ 1 การออกแบบ
  (pdf)

   

ว่าด้วยวัสดุและผลิตภัณฑ์ต้านอัคคีภัย
       ชุดที่ 2 การออกทดสอบ
(pdf)

ว่าด้วยวัสดุและผลิตภัณฑ์ต้านอัคคีภัย
      ชุดที่ 3 อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ต้านอัคคีภัย
(pdf)

การติดตั้งระบบสัญญารเตือนแจ้งเหตุเพลิงไหม้

 

NFPA 13 - Standard for the Installation of
      Sprinkler Systems 2010

 

NFPA 20 - Standard for the Installation of
      Stationary Pumps for Fire Protection 2010

 

NFPA 25 - Technical Committee on Inspection,
      Testing and Maintenance of Water-Based
      System 2015

 

NFPA 72 - National Fire Alarm and Signaling
      Code 2016 Edition