หนักแรก ติดต่อเรา แผนที่ สิ้นค้า บริการ ผลงานที่ผ่านมา Email ถึงเรา เชิญเที่ยวแพเขาแหลม

วิชาการ

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (pdf)
ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน(doc)
ทฤษฏีการเกิดเหตุเพลิงไหม้
พรบ. ควบคุมอาคาร (pdf)

ความรู้ระบบ Fire Alarm (ppt)

ใบรับรองเครื่องมือวัด
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
เครื่องวัดความเร็วรอบ
เครื่องวัดค่าความต้านทานแฉวน
เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน
บริการ

กลุ่มงานด้านวิศวกรรม

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ระบบปั้มน้ำดับเพลิง
ติดตัวหัวล่อฟ้า
ซ่อมและตรวจเช็ค Emergency Light
บริการตรวจวัดค่าความต้านทานดิน
ให้เช่าเครื่องวัดค่าความต้านทานดิน
บริการตรวจวัดค่าความต้านทานฉนวน
ใช้เข้าเครื่องวัดค่าความต้านทานฉนวน

กลุ่มงานด้านท่องเทียว

บริการนำเทียวเขื่อนเขาแหลม

สินค้า

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประตูรีโมทอัตโนมัติ
อุปกรณ์หัวล่อฟ้าและอุปกรณ์
อุปกรณ์กันขโมยรถยนต์
อุปกรณ์จำกัดความเร็วรถยนต์
Download Catalog

Catalog อุปกรณ์ Fire Alarm

Catalog หัวล่อฟ้าและอุปกรณ์

Catalog ประตู Remote

บทความ

การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควัน

โครงงาน

เร็ว ๆ นี้

เกี่ยวกับเรา

เครื่องเมื่อและอุปกรณ์
สมัครงาน
123


ผู้เชี่ยวชาญ
งานตรวจสอบอาคาร

 

บริการ ฉีดพ้น พียู โฟม งานหลังคาบ้านและโรงงาน ห้องเย็น ฉนวนห่อ ฉนวนถัง เก็บความร้อน เก็บความเย็น กันรั่ว กันเสียง ห้องเก็บเสียง พ่นเคลือบแข็ง เป็นเทคโนโลยีกันความร้อนที่ดีที่สุดในขณะนี้


อบรมภาคปฏิบัติ


ครัวทิพย์ - โต๊ะจีน
 


ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

 
      ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบด้วยสายตาและเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและทำรายงาน ดังต่อไปนี้

1. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
      ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบด้วยสายตาและด้วยเครื่องมือพื้นฐาน โดยลักษณะการตรวจสอบจะครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

 • ตรวจสอบความเหมาะสมของชนิดอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ในแต่ละห้อง/พื้นที่ ครอบคลุมครบถ้วน

 • ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ, อุปกรณ์แจ้งเหตุต่าง ๆ ครอบคลุมครบถ้วน ตำแหน่งของแผงควบคุมและแผงแสดงผลเพลิงไหม้ (Ann)

 • ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบบตรวจจับเหตุเพลิงไหม้ชนิดต่าง ๆ ที่ใช้สัญญาณกระตุ้นระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

 • ตรวจสอบความพร้อมในการแจ้งเหตุ ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบที่ใช้มือของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

 • ตรวจสอบขั้นตอนการแจ้งเหตุอัตโนมัติและช่วงเวลาแต่ละขั้นตอน

 • ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักให้แผงควบคุม

 • ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองให้แผงควบคุม

 • ตรวจสอบปุ่มควบคุมต่าง ๆ และไฟแสดงผลสถานะต่าง ๆ ของแผงควบคุม

 • ตรวจสอบการแสดงผลของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

 • ตรวจสอบระบบสาย Zone สัญญาณตรวจจับเหตุ (Detector)

 • ตรวจสอบระบบสาย Zone สัญญาณแจ้งเหตุ (เสียงเตือน)

 • ตรวจสอบการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และการทดสอบระบบในอดีตที่ผ่านมา


2. ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดังเพลิง ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิงและหัวฉีดน้ำดับเพลิง และ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
       ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบด้วยสายตาพร้อมด้วยเครื่องมือพื้นฐาน โดยลักษณะการตรวจสอบจะครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

 • ตรวจสอบความเหมาะสมของชนิดอุปกรณ์และระบบดับเพลิง ในแต่ละห้อง/พื้นที่ และครอบคลุมครบถ้วน

 • ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และระบบทั้งแบบอัตโนมัติและแบบที่ใช้มือ รวมความพร้อมใช้งานตลอดเวลา

 • ตรวจสอบการทำงานอุปกรณ์ประกอบระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสารดับเพลิง อาทิ การแจ้งเหตุ การเปิด-ปิดลิ้นกั้นไฟ หรือ ควัน เป็นต้น

 • ตรวจสอบขั้นตอนการดับเพลิงแบบอัตโนมัติและช่วงเวลาแต่ละขั้นตอน

 • ตรวจสอบความถูกต้องตามที่กำหนดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้แผงควบคุมแหล่งน้ำดับเพลิง ถังสารดับเพลิง

 • ตรวจสอบความดันน้ำ และอัตราการไหลของน้ำ ในจุดที่ไกลหรือสูงที่สุด

 • ตรวจสอบปุ่มควบคุมต่าง ๆ และไฟแสดงสถานะต่าง ๆ ของระบบดับเพลิง

 • ตรวจการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และการทดสอบระบบในอดีตที่ผ่านมา

 3. ระบบป้องกันฟ้าผ่า

 • ตรวจสอบระบบตัวนำล่อฟ้า (หัวล่อฟ้า)  ตัวนำล่อลงดิน (สายล่อฟ้า) ครอบคลุมครบถ้วน

 • ตรวจสอบระบบรากสายดิน (แท่งกราวด์)

 • ตรวจสอบค่าความต้านทานดิน

 • ตรวจสอบจุดต่อประสานศักย์

 • ตรวจสอบ การดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และการทดสอบระบบในอดีตที่ผ่านมา

4. แบบแปลนอาคารเพื่อการดับเพลิง

 • ตรวจสอบแบบแปลนของอาคาร เพื่อใช้สำหรับการดับเพลิง

 • ตำแหน่งที่เก็บแบบแปลน
   

ผลงานภายในปี 2558 ประเภทงาน
อยู่ระหว่างปฏิบัติงาน
ดี เอช เอ สยามวารา  Fire Alarm
โอเอซิส ผับ จ.ชัยภูมิ   Fire Alarm
คณะทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยลัยมหิดล Fire Alarm
รพ. ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Fire Alarm

เดอะซีสั้น ศรีนครินทร์

Fire Alarm

บริษัท มอนดาเล จำกัด

Fire Alarm
แล้วเสร็จ

บริษัท มอนดาเล จำกัด

Fire Alarm
ผลงานภายในปี 2557 ประเภทงาน
แล้วเสร็จ
บริษัท สหวิริยา จำกัด สาขาประจวบคีรีขันธ์ Fire Alarm
บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด Fire Alarm
อาคารโพไซดอน   Fire Pump
คาซ่าคอนโด อาคาร A Fire Pump
ซีพี อุตสาหกรรม Fire Pump
อาคาร The Laure Suite Fire Pump
อาคารสิราสิณี คอนโด Fire Pump
อาคารเดอะเพลนเนอรี่ สาธร Fire Pump
บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า เฟรช (ประเทศทไทย) จำกัด   Fire Pump
บริษัท   ดี แซด การ์ด (ไทยแลนด์)   จำกัด Fire Pump
อาคารโกลเด้น แลนด์  ราชดำริ ตรวจสอบ Fire Alarm
อาคารโกลเด้น แลนด์ ตรวจสอบ Fire Alarm
บริษัท Portico Property Co., Ltd. ตรวจสอบ Fire Alarm
SF Cinama สาขา เซ็น ทรัล แจ้งวัฒนะ ตรวจสอบ Fire Alarm
บริษัท แอ็ดวานซ์แคปพิตอลจำกัด ตรวจสอบ Fire Alarm
บริษัท วายเอ็นพีที เพรส แอนด์ ดายส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตรวจสอบ Fire Alarm
บริษัท  ซันโค โกเซ (ประเทศไทย) จำกัด ตรวจสอบ Fire Alarm
บริษัท  เจ ซี วาย  เอชดีดี  เทคโนโลยี  จำกัด ตรวจสอบ Fire Alarm
บริษัท ทรานสตรอน (ไทยแลนด์) จำกัด ตรวจสอบ Fire Alarm
ไอ ดฺ โอ  คอนโค ซ่อมตู้ FCP
บริษัท ซี พี อุตสาหกรรมบรรจุภันฑ์ จำกัด ซ่อมตู้ FCP
โรงพยาบาลตำรวจ ติดตั้งระบบ FA
บริษัท โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตรวจสอบ Fire Alarm
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด ร.ง. กำแพงเพชร 2 ตรวจสอบ Fire Alarm
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด ร.ง. กำแพงเพชร 1 ตรวจสอบ Fire Alarm
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด ร.ง. ปทุมธานี ตรวจสอบ Fire Alarm
บริษัท ดี แซท การ์ด จำกัด ตรวจสอบ Fire Alarm
บริษัท ซี เอ็น เค แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด ตรวจสอบ Fire Alarm
บริษัท สหวิริยา สตริล จำกัด Fire Alarm
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) * ระบบป้องกันฟ้าผ่า
บริษัท ดี เอส เอ สยามวารา จำกัด (โรจนะ) ปรับปรุงระบบ Fire Alarm
บริษัท อะยิโนะโมะโต๊ะ จำกัด (โรงงานปทุมธานี) ปรับปรุงระบบ Fire Alarm
บริษัท ทีโอที จำกัด (ชุมสายภูเก็ต) ปรับปรุงระบบ Fire Alarm
บริษัท ทีโอที จำกัด (ศูนย์บริการลุกค้า อ. ฉลอง) ปรับปรุงระบบ Fire Alarm
บริษัท เจ ซี วาย จำกัด ตรวจสอบ Fire Alarm
อาคาร โกลเด้นแลนด์ ปรับปรุงระบบ Fire Alarm
อาคาร บางกอกเคเบิ้ล ปรับปรุงระบบ Fire Alarm
บริษัท แอด วานส์ ไลท์ จำกัด ปรับปรุงระบบ Fire Alarm
บริษัท แอ๊ด วานส์ ปรับปรุงระบบ Fire Alarm
บริษัท ซีพี แรม (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษา Fire Alarm

บริการเจ้าหน้าที่

เข้าสู่ระบบ

เวบลิงค์
ผู้ผลิตอุปกรณ์
Fire Alarm

Cemen

EST
Nontifier
Fire List
Nohmi
Secuton
System Sensor

เวบลิงค์
องค์กรต่าง ๆ

กระทรวงวิทยาศาสาตร์
ไทย IO
Adisak 51
ยื่นแบบภาษีต่าง ๆ
ร่างประมวลข้อบังคับอาคารและมาตรฐานที่กี่ยวข้อง

กฎหมาย

พระราชบัญญัติ
  - ป้องกันและระงับอัคคีภัย
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
  - เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย

เครื่องมือและอุปกรณ์


มัลติมิตเตอร์


ออสซิโลสโขรป


เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน
ชนิดต้องปักแท่งกราวด์
ให้เช่า
5 วันรก 1,000 บาท/วัน
วันต่อไปวันละ 500 บาท


เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน
ชนิดต้องปักแท่งกราวด์
ให้เช่า
5 วันรก 1,000 บาท/วัน
วันต่อไปวันละ 500 บาท

เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน
ไม่ต้องปักแท่งกราวด์ ไม่ต้องเจาะพื้น
ให้เช่า 5 วันแรก
3,500 บาท/วัน
วันต่อไปวันละ 1,000 บาท


ทดสอบ Heat Detector


ทดสอบ Smoke Detector


อบรมภาคทฤษฎี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายคอม แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

14/85 ซอย. ศรีสง่า ถนน. ลำลูกกา ตำบล คูคตอำเภอ. ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทร. 02 - 995 - 9476,  โทรสาร. 02 - 532 - 1073 สายด่วน (Online 24 Hr) 086 - 309 - 7870

Programer By : Mr. Prasong Jimarsa

Update :  20 / ม.ค. / 2558