หน้าแรก ติดต่อเรา แผนที่ สิ้นค้า บริการ ผลงานที่ผ่านมา
 

 

ชื่องาน                 : คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย มหิดล

สถานที่                : ศาลายา

ประเภทงาน          :  FM - 200

ตู้ Control            :  -

ชนิดอาคาร           สถานศึกษา

ระยะเวลาทำงาน    : 1 วัน

วันเริ่มปฏิบัติงาน    : 4 ก.ย. 2555

วันที่แล้วเสร็จ        : 4 พ.ย. 2555

แล้วเสร็จ              : ภายในกำหนด

Download            : ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน (RAR)

                          : รายงาน (RAR)

Programmer       : Mr. Prasong Jimarsa

Update               : 7 ก.พ. 2556

 


ป้ายสถานประกอบการ

อาคารสถานประกอบการ

อาคารสถานประกอบการ

อาคารสถานประกอบการ

อาคารสถานประกอบการ

อาคารสถานประกอบการ

ตู้ Control

ภายในตู้ Control

ภายในตู้ Control

ตรวจพบ Battery เสื่อมสภาพ

Main Board

ตรวจสอบ Terminal

ตรวจวัดแรงดัน Battery

ตรวจวัดแรงดันไฟประจุ Battery

ตรวจวัดแรงดันไฟ Zone

ถังบรรจุสารดับเพลิง FM - 200

ปลดวาล์วหัวถัง

ปลดวาล์วหัวถัง

ปลดวาล์วหัวถัง

ปลดวาล์วหัวถัง

ตรวจสอบสภาพถัง

เข็มโซรีนอยวาล์วก่อนทำงาน

เข็มโซรีนอยวาล์วหลังทำงาน

ความดันภายในถัง

การทดสอบ Smoke Detector

การทดสอบ Smoke Detector

Smoke Detector

ตรวจสอบตู้
Control

ตรวจสอบตู้ Control

Smoke Detector ขณะ Alarm

ประทานกล่าวเปิดงาน

ประทานกล่าวเปิดงาน

อบรมภาคทฤษฎี

อบรมภาคทฤษฎี

อบรมภาคทฤษฎี

อบรมภาคทฤษฎี

อบรมภาคปฏิบัติ

อบรมภาคปฏิบัติ

อบรมภาคปฏิบัติ

สาธิตการทำงานของระบบ

สาธิตการทำงานของระบบ

อธิบายขั้นตอนการทำงานของระบบ

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

รับของที่ระลึก


ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายคอม แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

14/85 ซ. ศรีสง่า ถ. ลำลูกกา ต. คูคต อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12130

โทร. 02 - 995 - 9476, โทรสาร. 02 - 532 - 1073 สายด่วน (Online 24 Hr)  086 - 309 - 7870